Tarihçe

Tarihçe

Tarihçe1841 yılında ufak bir balıkçı köyü olan Mersin; 1850 yılında bucak, 1865 yılında ilçe olmuştur. 1860 yılından itibaren iskele inşası önem kazanan İlçe'de, 1886 yılında Adana-Mersin Demiryolu'nun da açılmasıyla gelen ve giden gemi sayısında bir artış meydana gelmiş ve bu gemilerin tahmil ve tahliyesi için daha süratli çalışma imkânları aranarak, Mersin Belediyesi tarafından önce "Taş İskelesi" daha sonra "Gümrük İskelesi" inşa edilmiştir.

Deniz ticaretindeki hızlı artış nedeniyle tecrübeli bir liman yönetimine ihtiyaç duyulmuş ve 29 Ağustos 1927 yılında Seyrisefain Acentesi, Mersin, Tarsus, Seyhan ve Ceyhan Belediyeleri ile Mersin Ticaret Odası ve Mersin Hususi Muhasebesi ortaklığıyla MERSİN LİMAN ŞİRKETİ kurulmuştur. Şirketin sermayesi 200.000 TL. dir.

TarihçeŞirket meydana gelen doğal afetlerden dolayı zarar görmüş ve 1942 yılında tasfiye kararı alınmasıyla birlikte hükümete devrine karar verilmiştir. 400.000 TL bedel ile Milli Koruma Kanunu’nun 6. maddesine istinaden Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü’ne devri hakkındaki K/323 sayılı karar, Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs 1942 gün ve 5106 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 9 Mayıs 1942 tarih ve 2/17874 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Mersin Limanı'nın modern ve muhafazalı bir şekilde inşasına 3 Mayıs 1954 tarihinde başlanmış, inşaat Hollanda Kraliyet Liman İnşaat Şirketi tarafından yapılmıştır. Bütün tesisleri ile yeniden inşa edilen liman 1962 yılında modern anlamda işletmeye açılmıştır.

Tarihçe11 Mayıs 2007 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Mersin Limanı'nın işletme hakkı, Özelleştirme İdaresi tarafından ihalesi yapılarak, 11.05.2007 tarihinde 36 yıl süreyle Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP)'ye verilmiştir.

 
Evet, beğendim.
Hayır, beğenmedim.
Herhangi bir yorumum yok.
Kurumsal broşürü inceleyin
? Yardım