İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş, vizyon ve misyonunun teminatı olan insan kaynağını en etkin şekilde yönetmeyi hedefleyerek, “temel değerlerimiz” diye tanımladığımız değerler üzerine kurulmuştur. Politikamız, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini, üstün performans ve bağlılığını destekleyerek kalifiye, çok yönlü ve kalite odaklı işgücünü teşvik etmektir.

Şirket değerlerinin her çalışan tarafından paylaşıldığı, benimsendiği ve uygulandığından emin olarak, şirketin işgücünün sürdürülebilir üstün performansını sağlamayı hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları politikamızın, tüm çalışanlarımız tarafından doğru anlaşılması için, değerlerimize bağlı olarak ilkelerimiz geliştirilmiştir:

- Çalışanlarla olan ilişkilerimizde temel ilkelerimiz; karşılıklı güven ve saygıyı oluşturmak, şeffaf ve açık iletişimi benimsemek, kişisel bilgilerin gizliliğini korumak ve çalışanlara eşit fırsat verme prensibini desteklemektir.

 - MIP’ deki tüm süreçler yasa ve mevzuata uygun olarak oluşturulur. Bu nedenle; çalışanların, şirketin Etik Kuralları ve Disiplin Prosedürüne uygun hareket etmeleri beklenmektedir. İşyerinde motivasyonu ve çalışma barışını korumaya yönelik bu kurallar prosedürlerle tanımlanmıştır ve bu kuralların çalışanların kendi menfaatleri için konulduğunun bilinmesi için gerekli özeni gösteririz.

- Çalışanlarımız MIP 'nin başarısının en önemli anahtarıdır. Bu nedenle; stratejimiz, doğru insanları doğru işe yerleştirmektir.

- MIP’ ye katılan her yeni birey bütünlüğümüz bir parçası olacak, şirketin vizyon ve misyonunu gerçekleştirecek ve şirket kültürümüzün devamını sağlayacaktır. Bu nedenle, adayların şirket kültürümüze uygunluğuna ayrıca özen gösteririz.

- Çalışanın dengeli kişisel ve meslek hayatının, verimliliği artıracağından hareketle, çalışanların sadece fiziksel, çevresel ve mesleki sağlıkları için değil; aynı zamanda, zihinsel ve duygusal sağlıkları için de uygun bir çalışma ortamı yaratırız.

- “Öğrenen Organizasyon” un öneminden ve çalışanlarımızın en değerli varlıklarımız olduğu gerçeğinden hareketle, çalışanlarımızı motive etmek ve işgücü mevcudiyetimizi korumak için eğitim planlamalarına, kariyer yönetimine ve performans yönetimine önem veririz.

 
Kurumsal broşürü inceleyin
? Yardım