Beyan Formları

Önemli Not

[ Müşteri ];

1. Yasaklı Taraf olmadığını,

2. MIP’den; herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, Yasaklı Taraf olan herhangi bir kişi, kuruluş veya gemi için veya bunlar adına (gemi sahipleri, operatörler, yöneticiler ve gemi kiralayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Mersin Limanı’ndan, Mersin Limanı’na veya Mersin Limanı üzerinden emtia taşınmasına ilişkin hizmet almayacağını,

3. MIP’den; Rusya, Beyaz Rusya veya Kırım, Luhansk Halk Cumhuriyeti veya Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerine ihracat, yeniden ihracat veya bu bölgelere ithalat için, Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri’ni ihlal edecek şekilde hizmet almayacağını,

4. MIP’yi; Sektörel Olarak Yaptırım Uygulanan Taraf olup olmadığı ve Sektörel Olarak Yaptırım Uygulanan Taraf olan herhangi bir kişi, kuruluş veya gemi için veya bunlar adına MIP’den hizmet alıp almadığı hususlarında bilgilendirdiğini,

5. Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri’ne her zaman uyacağını ve MIP’nin söz konusu kontrolleri ihlal etmesine veya olumsuz sonuçlara maruz kalmasına neden olabilecek herhangi bir işlem yapmayacağını, böyle bir durumda MIP’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,

Beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ’nin, yukarıdaki beyan ve taahhütlerinden herhangi birini ihlal etmesi veya MIP’yi Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri’ni ihlal edecek veya olumsuz sonuçlara maruz kalacak şekilde Sözleşme’yi ifa etmesi nedenleri ile, Sözleşme, MIP’nin takdirine bağlı olarak, MIP tarafından derhal ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin askıya alınabilir.

Tanımlar

  • Yasaklı Taraf: (a) ABD Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Yasaklı Kişiler Listesi'nde (“SDN Listesi”), Kanada Özel Ekonomik Önlemler Yönetmeliği'nin 1, 2 veya 3 Programında listelenen herhangi bir kişi veya kuruluş, AB Konsolide Yaptırımlar Listesi veya Birleşik Krallık Yaptırımlar Listesi; (b) %50 veya daha fazlasına sahip olunan veya doğrudan veya dolaylı olarak yukarıdaki listelerde yer alan bir veya daha fazla kişi tarafından kontrol edilen; veya (c) ABD'nin mülkü engelleme yaptırımlarına tabi olan bir hükümete ait veya onun kontrolünde olan herhangi bir kişi, kuruluş veya gemi.
  • Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri: ABD, Kanada, AB, Birleşik Krallık ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen yaptırım yasaları ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ABD, Kanada, AB, Birleşik Krallık ve diğer tüm geçerli yaptırımlar ve ihracat kontrol yasaları, yönetmelikleri, emirleri, direktifleri, atamaları, lisansları veya kararları. Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (“OFAC”), ABD İhracat Kontrol Reform Yasası, ABD İhracat İdaresi Düzenlemeleri, ABD Silah İhracatı Kontrol Yasası ve ABD Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri; Kanada Dışişleri Bakanlığı, AB, Avrupa Komisyonu ve AB Üye Devletlerindeki yetkili makamlar (AB yaptırım düzenlemelerinde listelendiği gibi); Birleşik Krallık Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi ("OFSI") ve Birleşik Krallık İhracat Kontrol Ortak Birimi ("ECJU").sanctions regulations); the UK Office of Financial Sanctions Implementation (“OFSI”), and the UK Export Control Joint Unit (“ECJU”).
  • Sektörel Olarak Yaptırım Uygulanan Taraf: (a) ABD Sektörel Yaptırım Tanımlama Listesi'nde yer alan, 14024 sayılı Yürütme Kararı uyarınca çıkarılan bir direktif kapsamında veya ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında özel olarak belirlenmiş herhangi bir kişi, kuruluş veya gemi. Tam mülkiyet engelleyici yaptırımlar için; (b) Rusya'yı hedef alan AB, Kanada veya Birleşik Krallık sektörel yaptırımlarına tabi; veya (c) %50 veya daha fazlasına sahip olunan veya doğrudan veya dolaylı olarak bu tür bir veya daha fazla kişi veya kuruluş tarafından kontrol edilen kişi, kuruluş veya gemi.
 
Kabul etmiyorum
Kabul ediyorum
 
? Yardım