MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2017          
2018          
% Değişim          

* Shifting dahil 

TEU 2017 2018 % Değişim
Ocak 132.902  137.268 3%
Toplam* 132.902  137.268 3%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2017          
2018          
% Değişim          

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2017 2018 % Değişim
Ocak 788.245  607.305 -23%
Toplam* 788.245  607.305 -23%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.