MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2017  376 395     771
2018  398 434     832
% Değişim  6% 10%      8%

* Shifting dahil 

TEU 2017 2018 % Değişim
Ocak 132.902 137.268 3%
Şubat 112.279 127.213 13%
Mart 131.133 133.897 2%
Nisan 133.709 141.850 6%
Mayıs 132.811 150.858 14%
Haziran 128.037 140.998 10%
Temmuz 124.739 144.475 16%
Toplam* 895.610 976.559 9%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2017 2.140  2.228      4.368
2018 2.022 2.076     4.098
% Değişim -6% -7%      -6%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2017 2018 % Değişim
Ocak 788.245 607.305 -23%
Şubat 565.296 656.114 16%
Mart 786.126 758.857 -3,5%
Nisan 800.459 500.842 -37%
Mayıs 802.294 744.633 -7%
Haziran 625.462 830.729 33%
Temmuz 586.957 662.395 11%
Toplam* 4.954.839 4.750.875 -4%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.