MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2016 353  362 335    1.050
2017 376 395  391    1.161
% Değişim 7%  9% 17%    11%

* Shifting dahil 

TEU 2016 2017 % Değişim
Ocak 112.349 132.902 18%
Şubat 121.257  112.279  -7%
Mart 119.365 131.133 10%
Nisan  120.044 133.709 11%
Mayıs 119.339 132.811 11%
Haziran 123.043 128.037 4%
Temmuz 106.390 124.739 17%
Ağustos 122.331 130.694 7%
Eylül 106.429 135.372 27%
Ekim 124.619 139.907 12%
Toplam* 1.175.166 1.301.583 11%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2016 1.847 1.903  1.771   5.521
2017 2.140 2.228 1.980   6.347
% Değişim 16%  17% 12%   15%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2016 2017 % Değişim
Ocak 569.526 788.664 38%
Şubat 619.933 565.296  -9%
Mart 657.989 786.126 19%
Nisan 602.558 800.459 33%
Mayıs 771.194 802.294 4%
Haziran 529.223 625.462 18%
Temmuz 514.480 586.957 14%
Ağustos 532.509 680.610 28%
Eylül 723.683 712.000 -2%
Ekim 638.653 663.912 4%
Toplam* 6.159.748 7.011.361 14%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.